ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:45am.  
line decor
             

ဘိကၡဴ ေဗာဓိ 's Dhamma Talks by Bhikkhu Bodhi (Read by Ayya Medhanandi) - DhammaWeb Audioempty.gif ဘိကၡဴ ေဗာဓိ
Bhikkhu Bodhi (Read by Ayya Medhanandi)'s Dhamma Talks :1
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English MN 20: Vitakkasanthana Sutta The Removal of Distracting Thoughts
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web