ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

Andrea Fella 's Dhamma Talks by Andrea Fella - DhammaWeb Audioempty.gif Andrea Fella
Andrea Fella's Dhamma Talks :31
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English 2003, Four Noble Truths -Week 1
2 English 2003, Four Noble Truths -Week 2
3 English 2003, Four Noble Truths -Week 3
4 English 2003, Four Noble Truths -Week 4
5 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 1 - Part 1)
6 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 1 - Part 2)
7 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 2 - Partial)
8 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 3 - Part 1)
9 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 3 - Part 2)
10 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 4 - Part 1)
11 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 4 - Part 2)
12 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 5 - Part 1)
13 English 2004, Introduction to Mindfulness (Week 5 - Part 2)
14 English Feeling Tone In Experience
15 English Four Noble Truths: Causes of Suffering (Week 2)
16 English Four Noble Truths: Cessation of Suffering (Week 3)
17 English Four Noble Truths: The Eightfold Path (Week 4)
18 English Four Noble Truths: Understanding Suffering (Week 1)
19 English Introduction to Mindfulness (Week 1 - Part 1)
20 English Introduction to Mindfulness (Week 1 - Part 2)
21 English Introduction to Mindfulness (Week 2 - Part 1)
22 English Introduction to Mindfulness (Week 2 - Part 2)
23 English Introduction to Mindfulness (Week 3 - Part 1)
24 English Introduction to Mindfulness (Week 3 - Part 2)
25 English Introduction to Mindfulness (Week 4 - Part 1)
26 English Introduction to Mindfulness (Week 4 - Part 2)
27 English Introduction to Mindfulness (Week 5 - Part 1)
28 English Introduction to Mindfulness (Week 5 - Part 2)
29 English Patience
30 English Present Moment and the Power of Choice
31 English What Versus Why
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web