ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 20th November 2017 6:42am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးအဂၢည (ဖားေအာက္ေတာရ) 's Dhamma Talks by Agganna, Sayadaw U (Pa Auk Tawya) - DhammaWeb AudioAgganna.gif ဆရာေတာ္ ဦးအဂၢည (ဖားေအာက္ေတာရ)
Agganna, Sayadaw U (Pa Auk Tawya)'s Dhamma Talks :25
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English 20090318 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (18-03-2009)
2 English 20090321 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (21-03-2009)
3 English 20090325 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (25-03-2009)
4 English 20090408 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (08-04-2009)
5 English 20090418 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (18-04-2009)
6 English 20090422 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (22-04-2009)
7 English 20090501 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (01-05-2009)
8 English 20090506 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (06-05-2009)
9 English 20090520 Dhamma Talk at Taiping Meditation Retreat (20-05-2009)
10 English Dhamma Talk 01 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
11 English Dhamma Talk 02 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
12 English Dhamma Talk 03 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
13 English Dhamma Talk 04 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
14 English Dhamma Talk 05 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
15 English Dhamma Talk 06 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
16 English Dhamma Talk 07 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
17 English Dhamma Talk 08 at Chempaka Lodge Meditation Retreat 2005
18 English KL Retreat Dhamma Talk 01, 2005 (English Language)
19 English KL Retreat Dhamma Talk 02, 2005 (English Language)
20 English KL Retreat Dhamma Talk 03, 2005 (English Language)
21 English KL Retreat Dhamma Talk 04, 2005 (English Language)
22 English KL Retreat Dhamma Talk 05, 2005 (English Language)
23 English KL Retreat Dhamma Talk 06, 2005 (English Language)
24 English KL Retreat Dhamma Talk 07, 2005 (English Language)
25 English KL Retreat Dhamma Talk 08, 2005 (English Language)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web