ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:09am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္}မ်ား {ေလာကုတၱရာ၀ိပါက္} ဒုတိယစေသာအထက္မဂ္ (သုံးပါး) ၏ အက်ဳိး{၀ိပါက္} အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္}မ်ား {ေလာကုတၱရာ၀ိပါက္} ဒုတိယစေသာအထက္မဂ္ (သုံးပါး) ၏ အက်ဳိး{၀ိပါက္}
Untitled Document

ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္}မ်ား {ေလာကုတၱရာ၀ိပါက္}

ဒုတိယစေသာအထက္မဂ္ (သုံးပါး) ၏ အက်ဳိး{၀ိပါက္}
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}့အထက္ဖိုလ္သုံးပါး
၅၅၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ကာမဘုံ၌ တပ္မက္မႈ {ကာမရာဂ} ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ {ဗ်ာပါဒ}တို႔၏ ပါးလွပ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘုံ (သကဒါဂါမ္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း။ပ။ ကာမဘုံ၌ တပ္မက္မႈ {ကာမရာဂ} ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ {ဗ်ာပါဒ} တို႔ကို အ<ကင္းမဲ့ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ တတိယဘုံ (အနာဂါမ္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း။ပ။ ႐ူပဘုံ၌ တပ္မက္မႈ {႐ူပရာဂ} ၊ အ႐ူပဘုံ၌ တပ္မက္မႈ {အ႐ူပရာဂ} ၊ ေထာင္လႊားမႈ {မာန} ၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ {ဥဒၶစၥ} ၊ သိအပ္သည္ကို မသိမႈ (သစၥာေလးပါးကို မသိမႈ) အ၀ိဇၨာ} ကိုအ<ကင္းမဲဲ့ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ စတုတၳဘုံ (အရဟတၱဖိုလ္အဆင့္ ရဟႏၲာအဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏။ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာအက်င့္၊ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိÓဏ္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ေအာက္မဂ္သုံးပါးတို႔ျဖင့္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားတို႔ကိုပင္ အစိုးတရသိမႈ {အညိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။ ထိုေလာကုတၱရာကုသိုလ္စ်ာန္ကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္, ပြါးေစအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုံ႔ေႏွးေသာ အသိÓဏ္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ, အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ အစိုးတရ သိၿပီးမႈ {အညာတာ၀ိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရား တို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၅၅၄။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။ပ။
အညာတာ၀ိေႁႏၵ၏သေဘာ
၅၅၅။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိၿပီးမႈ {အညာတာ၀ိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ထိုသိအပ္ၿပီးကုန္ေသာ (သိၿပီးျဖစ္ကုန္ေသာ) တရားတို႔ကို အၾကင္သိျခင္း။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္း။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိပုံ အျခင္းအရာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာ ေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏ အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္း သေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ၊ (ကိေလသာ တို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာအလင္း။ (ၾကည္လင္ေစ တတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ံဳး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္Óဏ္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိၿပီးမႈ {အညာတာ၀ိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
ဒုတိယစေသာ အထက္မဂ္ (သုံးပါး) ၏ အက်ဳိး{၀ိပါက္} ၿပီးၿပီ။
ေလာကုတၱရာ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ၿပီးၿပီ။