ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:02am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း မဟာ၀ိပါက္စိတ္ရွစ္ပါး {အ႒မဟာ၀ိပါက} အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
မဟာ၀ိပါက္စိတ္ရွစ္ပါး {အ႒မဟာ၀ိပါက}
Untitled Document

ကုသိုလ္၏ ႀကီးျမတ္ေသာအက်ဳိးရွစ္ပါး
မဟာ၀ိပါက္စိတ္ရွစ္ပါး {အ႒မဟာ၀ိပါက}
၄၉၈။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတ မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ (ေရွးေရွးအတိတ္ကာလက) ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံကို ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္, ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ဖန္ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္-
(၁) စိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ။ပ။
(၂) စိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ, ျပဳျပင္မႈ တိုက္တြန္းမႈ {သခၤါရ} ႏွင့္ တကြ (ျဖစ္ေသာ)။ပ။
(၃) စိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ။ပ။
(၄) စိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ, ျပဳျပင္မႈ တိုက္တြန္းမႈ {သခၤါရ} ႏွင့္ တကြ (ျဖစ္ေသာ)။ပ။
(၅) လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ။ပ။
(၆) လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ, ျပဳျပင္မႈ တိုက္တြန္းမႈ {သခၤါရ} ႏွင့္ တကြ (ျဖစ္ေသာ)။ပ။
(၇) လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ။ပ။
(၈) လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ, ျပဳျပင္မႈ တိုက္တြန္းမႈ {သခၤါရ} ႏွင့္ တကြ (ျဖစ္ေသာ) , အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ႐ူပါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ။ပ။ ဓမၼာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္ တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို) အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။ပ။ အဗ်ာကတတရားတို႔၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} သည္။ပ။ အဗ်ာကတ တရားတို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} သည္။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
မဟာ၀ိပါက္စိတ္ရွစ္ပါး ၿပီးၿပီ။
ကာမာ၀စရ၀ိပါက္စိတ္မ်ား ၿပီးၿပီ။