ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:11am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ေမာဟမူ ပဌမစိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ေမာဟမူ ပဌမစိတ္
Untitled Document

၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၱာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
ေမာဟမူ ပဌမစိတ္
၄၂၂။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , ယံုမွားမႈ {၀ိစိကိစၦာ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကုသိုလ္စိတ္သည္႐ူပါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ သဒၵါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ဂႏၶာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ရသာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ ကိုျဖစ္ေစ၊ ဓမၼာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္ တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို) အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ}၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ေတြးေတာယံုမွားမႈ {၀ိစိကိစၦာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} သည္ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၄၂၃။ ထိုအခါ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။ပ။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏သေဘာ
၄၂၄။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈသည္ရွိ၏။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။ပ။
၀ိစိကိစၦာ၏ သေဘာ
၄၂၅။ ထိုအခါ၌ ယံုမွားမႈ {၀ိစိကိစၦာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ယံုမွားမႈ {ကခၤါ} ၊ ယံုမွားပံုအျခင္းအရာ {ကခၤါယနာ} ၊ ယံုမွားတတ္ သည္၏အျဖစ့္ {ကခၤါယိတတၱ} ၊ မသိျခင္း {၀ိမတိ} ၊ သဘာ၀ကို စဥ္းစားလွ်င္ (မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၍) ပင္ပန္း ေၾကာင္းသေဘာ {၀ိစိကိစၦာ} ၊ မွန္ မမွန္ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ (မေ၀ခြဲႏိုင္၍) တုန္လႈပ္တတ္ေသာ သေဘာ {ေဒြဠႇက} ၊ လမ္းႏွစ္ခြႏွင့္ တူေသာ သေဘာ {ေဒြဓာပထ} ၊ ထက္၀န္းက်င္မွ ျဖစ္တတ္ (ယံုမွားတတ္) ေသာ သေဘာ {သံသယ} ၊ ဧကႏၲအားျဖင့္ ယူျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ျခင္းသေဘာ {အေနကံသဂၢါဟ}။ (ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါမစြမ္းႏိုင္၍) အာ႐ုံမွ ဆုတ္နစ္တတ္ေသာ သေဘာ {အာသပၸနာ}။ (ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၍) ထက္၀န္း က်င္ (အာ႐ံုမွ) ေရြ႕လ်ားတတ္ေသာ သေဘာ {ပရိသပၸနာ}။ (ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၍အာ႐ုံ၌ Óဏ္ျဖင့္) မသက္၀င္ႏိုင္ျခင္းသေဘာ {အပရိေယာဂါဟနာ}။ (ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၍) စိတ္၏ခက္တေရာ္သည္၏အျဖစ္ {ထမိၻတတၱံ စိတၱႆ} ၊ စိတ္ကို ေရးျခစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ {မေနာ၀ိေလခ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ယံုမွားမႈ {၀ိစိကိစၦာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔အျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵေလးပါး တို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါႏွစ္ပါးရွိေသာ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း{မဂ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္သံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္
(ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၄၂၆။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} ၊ မွားယြင္းစြာအားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} ၊ ယံုမွားမႈ {၀ိစိကိစၦာ} ၊ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကိုခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကိုခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ပ၊ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။