ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 21st November 2017 3:01am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ ပဌမမဂ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ ပဌမမဂ္
Untitled Document ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္
အက်င့္သက္သက္ေဟာျခင္း {သုဒၶိကပဋိပဒါ}
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
ပဌမမဂ္
၂၇၇။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္ေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္သို႔) ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ ေသျခင္း, ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကုိ ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာအသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကုိ ရရွိ၍) ေန၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ မသိအပ္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္ကို သိရေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးသြင္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစုိးတရ (ခြြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {အနညာတညႆာမိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္စြာ (အမွန္) ေျပာဆိုမႈ {သမၼာ၀ါစာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ့ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗုိလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္လႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗုိလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗုိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗုိလ္} သည္ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} သည္ ျဖစ္၏၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} သည္ ျဖစ္၏၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်က္စီးေစလိုမႈ {အဗ်ာပါဒ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟီရိ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယ ဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} သည္ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒိၶ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒိၶ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္ အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} သည္ျဖစ္ ၏၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈ) {ကာယကမၼညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈ) {စိတၱကမၼညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} သည္ျဖစ္၏၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} သည္ ျဖစ္၏၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရား တို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဥေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၂၇၈။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိျခင္းသေဘာ၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံု အျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၂၇၉။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ ထုိသာယာဖြယ္ ခ်မ္းသာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏ ဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ , အၾကင္ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာ ခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သညာ၏ သေဘာ
၂၈၀။ ထုိအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏့ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပံုအျခင္း အရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၂၈၁။ ထုိအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူး သိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ေကာင္း စြာေစ့ေဆာ္ပံု အျခင္းအရာ၊ ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတ္၏ သေဘာ
၂၈၂။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သိမႈ {စိတ္}။ (အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထုိဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာအထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိတက္၏ သေဘာ
၂၈၃။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ ျခင္းသေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို အာ႐ံုသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစ ျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကိုအာ႐ံုသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာသေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိစာရ၏ သေဘာ
၂၈၄။ ထိုအခါ၌ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ သံုးသပ္မႈ၊ အထူးသံုးသပ္မႈ၊ အဖန္ဖန္ သံုးသပ္မႈ၊ ကပ္၍ သံုးသပ္ မႈ၊ စိတ္ကို (အာ႐ံုႏွင့္) အစဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္၍ ထားမႈ၊ စိတ္၏ (အာ႐ံုကုိ) အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ သေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပီတိ၏ သေဘာ
၂၈၅။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ႏွစ္သက္မႈ၊ ၀မ္းေျမာက္မႈ၊ လြန္စြာ ၀မ္းသာမႈ၊ မ်ားစြာ ၀မ္းသာမႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ မ်ားစြာရႊင္လန္းမႈ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ တက္<ကမႈ၊ စိတ္၏ ႏွစ္လိုမႈ၊ ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
သုခ၏ သေဘာ
၂၈၆။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏သေဘာ
၂၈၇။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာတည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိ သူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗုိလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ့သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သဒၶိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၂၈၈။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ပံု အျခင္းအရာ၊ သက္၀င္ပံု အျခင္းအရာ၊ အလြန္ၾကည္လင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါ} ၊ အစိုးတရ ယုံံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗုိလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
၀ီရိယိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၂၈၉။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကဳိးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကုိ သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမႈ၊ ခုိင္ျမဲမႈ။ (ကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကို) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏ အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏ အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယ ဗုိလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ ၀ါယာမ} ၊ ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္းအဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၂၉၀။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာေအာက္ေမ့ပံု အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပံု အျခင္းအရာ (ၾကားနာၿပီး သင္ၾကားၿပီး တို႔ကို ေဆာင္ထားမႈ)၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစုိးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ (မဂၢင္) ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမာဓိေႁႏၵ၏သေဘာ
၂၉၁။ ထုိအခါ၌ အစုိးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရွ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပညိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၂၉၂။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ။ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥ စသည္ကုိ)
ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာသေဘာ၊ တစ္နည္း -ဟုတ္မွန္ေသာအနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးလႊား ေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ ထုိးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ {ပညာ} ဟူေသာ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗုိလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကိုျဖတ္တတ္ေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကိုျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမုိက္ေမွာင္ကုိပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ ပညာအလင္း။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာ အေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါ ျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မနိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၂၉၃။ ထုိအခါ၌ အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္။ (အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အားေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေသာမနႆိေႁႏၵ၏သေဘာ
၂၉၄။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကုိ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏သေဘာ
၂၉၅။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္ အသက္၊ တည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အနညာတညႆာမီတိေႁႏၵ၏သေဘာ
၂၉၆။ ထိုအခါ၌ မသိအပ္ေသးေသာ နိဗၺာန္ကုိ သိရေတာ့မည္ဟုႏွလံုးသြင္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစုိးတရ (ခြဲခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ့{အနညာတညႆာမီတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထို အခါ၌ မသိအပ္ကုန္၊ မျမင္အပ္ကုန္၊ မေရာက္အပ္ (မရအပ္) ကုန္၊ မထင္ရွားကုန္၊ မ်က္ေမွာက္ မျပဳအပ္ ကုန္ေသးေသာထိုတရားတို႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ျခင္းငွါ အၾကင္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပား အားျဖင့္စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာမွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း -ဟုတ္ မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၍ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာစိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ ဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ ရာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ ပညာျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာ အမိုက္ေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာ အလင္း။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာ ေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မသိအပ္ေသးေသာ နိဗၺာန္ကိုသိရေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးသြင္းသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးတရ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {အနညာတညႆာမီတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သမၼာဒိ႒ိ ၏ သေဘာ
၂၉၇။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိျခင္း သေဘာ၊ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္း သေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္း သေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္း သေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏ အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ၊ တစ္နည္း -ဟုတ္မွန္ေသာအနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာ့ပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအလင္း။ (ၾကည္လင္ေေတာက္ပေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမၼာသကၤပၸ၏ သေဘာ
၂၉၈။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကုိ အာ႐ံုသို႔ ေရာက္ ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ံုသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာ၊ ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ ေသာ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
သမၼာ၀ါစာ၏သေဘာ
၂၉၉။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေျပာဆိုမႈ {သမၼာ၀ါစာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ မေကာင္းေသာ ႏႈတ္အက်င့္ (၀စီဒုစ႐ုိက္) ေလးပါး တို႔မွ အၾကင္ ေ၀းစြာေရွာင္ျခင္းသေဘာ {အာရတိ} ၊ အထူးေရွာင္ျခင္းသေဘာ {၀ိရတိ} ၊ ဆုတ္နစ္၍ ေရွာင္ ျခင္းသေဘာ {ပဋိ၀ိရတိ} ၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာ (ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ေသာ သေဘာ) {ေ၀ရမဏိ} ၊ မျပဳ ျခင္းသေဘာ {အကိရိယ} ၊ မလုပ္ျခင္းသေဘာ {အကရဏ} ၊ လြန္၍ မေရာက္ျခင္း (၀စီဒုစ႐ုိက္ကိုမက်ဴးလြန္ျခင္း) သေဘာ {အနဇၩာပတၱိ} ၊ ၀စီဒုစ႐ုိက္ဟူေသာ ကမ္းအပိုင္း အျခားကုိ မလြန္ျခင္း သေဘာ {ေ၀လာအနတိကၠမ} ၊ ၀စီဒုစ႐ုိက္၏ အေၾကာင္းကို သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ သေဘာ {ေသတုဃာတ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေျပာဆိုမႈ {သမၼာ၀ါစာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေျပာဆုိမႈ {သမၼာ၀ါစာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမၼာကမၼႏၲ၏သေဘာ
၃၀၀။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ မေကာင္းေသာ ကိုယ္အက်င့္ (ကာယ ဒုစ႐ုိက္) သံုးပါးတို႔မွ အၾကင္ေ၀းစြာ ေရွာင္ျခင္းသေဘာ {အာရတိ} ၊ အထူးေရွာင္ျခင္းသေဘာ {၀ိရတိ} ၊ ဆုတ္နစ္၍ ေရွာင္ျခင္း သေဘာ {ပဋိ၀ိရတိ} ၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာ (ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ေသာ သေဘာ) {ေ၀ရမဏိ} ၊ မျပဳ ျခင္းသေဘာ {အကိရိယ} ၊ မလုပ္ျခင္းသေဘာ {အကရဏ} ၊ လြန္၍ မေရာက္ျခင္း (ကာယဒုစ႐ုိက္ကိုမက်ဴးလြန္ျခင္း) သေဘာ {အနဇၩာပတၱိ} ၊ ကာယဒုစ႐ုိက္ဟူေသာ ကမ္းအပိုင္းအျခားကုိမလြန္ျခင္းသေဘာ {ေ၀လာအနတိကၠမ} ၊ ကာယဒုစ႐ုိက္၏ အေၾကာင္းကို သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ သေဘာ {ေသတုဃာတ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ (အမွန္) ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သမၼာအာဇီ၀၏သေဘာ
၃၀၁။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ {မိစၦာ အာဇီ၀} မွ အၾကင္ ေ၀းစြာ့ေရွာင္ျခင္းသေဘာ {အာရတိ} ၊ အထူးေရွာင္ျခင္းသေဘာ {၀ိရတိ} ၊ ဆုတ္နစ္၍ ေရွာင္ျခင္းသေဘာ {ပဋိ၀ိရတိ} ၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာ (ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ေသာ သေဘာ) {ေ၀ရမဏိ} ၊ မျပဳ ျခင္းသေဘာ {အကိရိယ} ၊ မလုပ္ျခင္းသေဘာ {အကရဏ} ၊ လြန္၍ မေရာက္ျခင္း (မက်ဴး လြန္ျခင္း) သေဘာ {အနဇၩာပတၱိ} ၊ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈတည္းဟူေသာ ကမ္းအပိုင္းအျခားကုိမလြန္ျခင္းသေဘာ {ေ၀လာအနတိကၠမ} ၊ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ၏ အေၾကာင္းကို သတ္ျဖတ္တတ္ေသာ သေဘာ {ေသတုဃာတ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ (အမွန္) အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမၼာ၀ါယာမ၏သေဘာ
၃၀၂။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအား ထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမႈ၊ ခုိင္ျမဲမႈ။ (ကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကုိ) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလုိဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစုိးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗုိလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
သမၼာသတိ၏ သေဘာ
၃၀၃။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့ မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပံု အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပံုအျခင္းအရာ (ၾကားနာၿပီး သင္ၾကားၿပီးတို႔ကိုေဆာင္ထားမႈ)၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစုိက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစုိးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမၼာသမာဓိ၏သေဘာ
၃၀၄။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏ အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕ လ်ားမႈ)၊

ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္ အပိုင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သဒၶါဗုိလ္၏ သေဘာ
၃၀၅။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ပံုအျခင္းအရာ၊ သက္၀င္ပံု အျခင္းအရာ၊ အလြန့္ၾကည္လင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗုိလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
၀ီရိယဗုိလ္၏ သေဘာ
၃၀၆။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗုိလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစုိက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ။ (ကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကုိ) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာအလုိဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္ မလႈပ္အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။

သတိဗုိလ္၏ သေဘာ
၃၀၇။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပံု အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပံုအျခင္းအရာ။ (ၾကားနာၿပီး သင္ၾကားၿပီးတို႔ကုိေဆာင္ထားမႈ)၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗုိလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမာဓိဗုိလ္၏ သေဘာ
၃၀၈။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕ လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္ အပိုင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္ မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပညာဗုိလ္၏ သေဘာ
၃၀၉။ ထုိအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိိဉာဏ္္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာသေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲ့ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထုိးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြား ေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကိုျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကိုျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာ ျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေေမွာင္ကုိပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအလင္း။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကိုစိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံးင္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဟိရီဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၁၀။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္သေဘာ တရားသည္ ရွက္ထုိက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား သို႔ ေရာက္ျခင္းကိုရွက္တတ္၏။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီ ဗိုလ္} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ၾသတၱပၸဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၁၁။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ သေဘာ တရားတို႔သည္ေၾကာက္လန္႔ ထုိက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္ မာေသာအကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ ဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အေလာဘ၏ သေဘာ
၃၁၂။ ထုိအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ မလိုခ်င္ျခင္းသေဘာ၊ မလုိခ်င္ပံုအျခင္းအရာ၊ မလုိခ်င္တတ္ သူ၏အျဖစ္၊ မစဲြလမ္းျခင္း၊ မစဲြလမ္းပံုအျခင္းအရာ၊ မစဲြလမ္းတတ္သူ၏အျဖစ္၊ မမက္ေမာမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခ အျမစ္ရွိေသာမလုိခ်င္မႈ {အေလာဘကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
အေဒါသ၏ သေဘာ
၃၁၃။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ၊ မဖ်က္ဆီးပံု အျခင္းအရာ၊ မဖ်က္ ဆီးတတ္သူ၏အျဖစ္၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ၊ စိတ္မပ်က္စီးေစလုိမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ ဆီးမႈ {အေဒါသကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အေမာဟ၏ သေဘာ
၃၁၄။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္း သေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္း သေဘာ၊ ကပ္၍မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္း သေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏ အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္း သေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာအနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ႕တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ {ပညာ} ဟူေသာအစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာလက္နက္}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာျပာသာဒ္}။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအလင္း။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာအေရာင္}။ (ထြန္းျပ တတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာတန္ေဆာင္}။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရား တို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အနဘိဇၩာ၏ သေဘာ
၃၁၅။ ထုိအခါ၌ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မလိုခ်င္ျခင္းသေဘာ၊ မလိုခ်င္ပံုအျခင္းအရာ၊ မလိုခ်င္ တတ္သူ၏အျဖစ္၊ မစြဲလမ္းျခင္း၊ မစဲြလမ္းပံု အျခင္းအရာ၊ မစဲြလမ္းတတ္သူ၏အျဖစ္၊ မမက္ေမာမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မမက္ ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အဗ်ာပါဒ၏ သေဘာ
၃၁၆။ ထုိအခါ၌ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ၊ မဖ်က္ဆီးပံု အျခင္းအရာ၊ မဖ်က္ဆီးတတ္သူ၏အျဖစ္၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ၊ စိတ္မပ်က္စီးေစလုိမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သမၼာဒိ႒ိ ၏ သေဘာ
၃၁၇။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိ သူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏ အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာအနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာစိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာလက္နက္}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ {ပညာျပာသာဒ္}။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ ေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ {ပညာအလင္း}။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ အေရာင္}။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခြဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာတန္ေဆာင္}။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဟိရီ၏ သေဘာ
၃၁၈။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ရွက္ထုိက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကိုရွက္တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းကို (လြန္က်ဴး ျခင္းကို) ရွက္တတ္၏။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ၾသတၱပၸ၏ သေဘာ
၃၁၉။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ေၾကာက္လန္႔ထုိက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္ လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယပႆဒၶိ၏ သေဘာ
၃၂၀။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ၿငိမ္း ေအးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း။ (ခႏၶာသံုးပါး၏) ၿငိမ္းေအးသည္၏အျဖစ္၊ ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္} သည္ရွိ၏၊ ထုိအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
စိတၱပႆဒၶိ၏ သေဘာ
၃၂၁။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ၿငိမ္းေအးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း။ (၀ိညာဏကၡႏၶာ၏) ၿငိမ္းေအးသည္၏အျဖစ္၊ ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယလဟုတာ၏သေဘာ
၃၂၂။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ။ (အာ႐ံုသို႔) ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာ (အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္) ၫြတ္ေစႏိုင္သည္၏အျဖစ္၊ မႏုန္႔ေႏွးသည္၏ အျဖစ္၊ မတင္းမာသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါး မႈ {ကာယလဟုတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱလဟုတာ၏ သေဘာ
၃၂၃။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ။ (အာ႐ံုသို႔) ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္စြာ (အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္) ၫြတ္ေစႏုိင္သည္၏အျဖစ္၊ မႏုန္႔ေႏွး သည္၏အျဖစ္၊ မတင္းမာသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ကာယမုဒုတာ၏သေဘာ
၃၂၄။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ႏူးညံ့သည္၏ အျဖစ္၊ ေျပျပစ္သည္၏ အျဖစ္၊ မခက္ထန္သည္၏အျဖစ္၊ မၾကမ္းတမ္းသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱမုဒုတာ၏သေဘာ
၃၂၅။ ထုိအခါ၌ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ ႏူးညံ့သည္၏ အျဖစ္၊ ေျပျပစ္သည္၏ အျဖစ္၊ မခက္ထန္သည္၏အျဖစ္၊ မၾကမ္းတမ္းသည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယကမၼညတာ၏ သေဘာ
၃၂၆။ ထုိအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ပါ၀င္ေဆာင္စြမ္းႏုိင္ေသာ သေဘာ) {ကာယကမၼညတာ} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့မႈ (ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ႏုိင္မႈ)၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့ေၾကာင္း သေဘာ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼညတာ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
စိတၱကမၼညတာ၏သေဘာ
၃၂၇။ ထုိအခါ၌ စိတ္၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ၿပီးေျမာက္သည္ အထိပါ၀င္ေဆာင္စြမ္းႏုိင္ေသာ သေဘာ) {စိတၱကမၼညတာ} ဟူသည္ အဘယ္ သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့မႈ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယပါဂုညတာ၏ သေဘာ
၃၂၈။ ထိုအခါ၌ ေစတသိတ္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ)၊ အေလ့အက်င့္ရွိေၾကာင္း (က်င့္သားရေၾကာင္း) သေဘာ၊ အေလ့အက်င့္ရွိသည္ (က်င့္သားရသည္) ၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱပါဂုညတာ၏ သေဘာ
၃၂၉။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ)၊ အေလ့အက်င့္ရွိေၾကာင္း (က်င့္သားရေၾကာင္း) သေဘာ၊ အေလ့ အက်င့္ရွိသည္ (က်င့္သားရသည္) ၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သား ရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယုဇုကတာ၏ သေဘာ
၃၃၀။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏ လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ေျဖာင့္ မတ္ေသာအျခင္းအရာျဖင့္ ျဖစ္သည္၏အျဖစ္ (ေျဖာင့္မတ္ျခင္း)၊ မေကာက္သည္၏အျဖစ္၊ မေကြးသည္၏ အျဖစ္၊ မကုိင္းသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱဳဇုကတာ၏ သေဘာ
၃၃၁။ ထုိအခါ၌ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္သည္၏အျဖစ္ (ေျဖာင့္မတ္ျခင္း)၊ မေကာက္သည္၏အျဖစ္၊ မေကြးသည္၏အျဖစ္၊ မကုိင္းသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
သတိ၏ သေဘာ
၃၃၂။ ထုိအခါ၌ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာေအာက္ေမ့ပံုအျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပံုအျခင္းအရာ (ၾကားနာၿပီး သင္ၾကားၿပီးတို႔ကို ေဆာင္ထားမႈ)၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗုိလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါ ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သမၸဇည၏ သေဘာ
၃၃၃။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ၊ ခြဲခြဲျခားျခား အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခဲြခြဲ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥ စသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္၊ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္း စြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာစိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထုိးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာသေဘာ။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ} ၊ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) သိမႈ {ပညာလက္နက္}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကုိ ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာျပာသာဒ္}။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပား အားျဖင့္ သိမႈ {ပညာအလင္း}။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာ အေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္းအဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး ၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာသိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမထ၏ သေဘာ
၃၃၄။ ထိုအခါ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕ လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူ သည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိပႆနာ၏ သေဘာ
၃၃၅။ ထိုအခါ၌ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခြဲခြဲျခား ျခား) အျပားအားျဖင့္သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာမွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္း (ပိုင္းျခားျခင္း) သေဘာ၊ အသိဉာဏ္္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္၊ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာစိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ ထုိးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္တူေသာ သေဘာ။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ} ၊ အစိုးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) သိမႈ ပညာလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကုိ ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ ပညာျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာအလင္း။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာသိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္မႈ {ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပဂၢါဟ၏သေဘာ
၃၃၆။ ထိုအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစုိက္မႈ၊ ဆင္းရဲကုိ သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခုိင္ျမဲမႈ။ (ကုသိုလ္စိတ့္အစဥ္ကုိ) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလုိဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာတာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ ,ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပုိင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အ၀ိေကၡပ၏သေဘာ
၃၃၇။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါ {မဂၢင္} ျဖစ္ေသာ , ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း (မဂ္) ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ, ေကာင္းစြာ သိမႈ (မဂ္ဉာဏ္္) ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ တည္ ၾကည္မႈ {သမာဓိသေမၺာဇၩင္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကိုစဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ,တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ (ရွိကုန္၏)။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) နိေဒၵသ ၿပီးၿပီ။
၁-ဓမၼ၀၀တၱာန၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵကုိးပါး တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ ခုနစ္ပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္သံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာ တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ သညာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေစတနာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ သညာကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ သခၤါရကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မနာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မနိေႁႏၵတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကိုစဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ (ရွိကုန္၏)။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္
(ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၃၃၈။ပ။ ထုိအခါ၌ ျပဳ ျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ့တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစုိးတရ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ မသိအပ္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္ကို သိရေတာ့မည္ဟု ႏွလံုးသြင္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစုိးတရ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {အနညာတညႆာမီတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေျပာဆုိမႈ {သမၼာ၀ါစာ} ေကာင္းစြာ (အမွန္) ျပဳလုပ္မႈ {သမၼာကမၼႏၲ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အသက္ေမြးမႈ {သမၼာအာဇီ၀} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) အားထုတ္မႈ {သမၼာ ၀ါယာမ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗုိလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗုိလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗုိလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ၊ ေကာင္းစြာ (အမွန္) သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔ မႈ {ၾသတၱပၸ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ၊ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကုိုယ္) ၏ ခံ့မႈ (အမႈကိစၥ၌ ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ) {ကာယကမၼညတာ} ၊ စိတ္၏ ခံ့မႈ (အမႈကိစၥ၌ ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ) {စိတၱကမၼညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ၊ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ၊ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ၊ ေကာင္းစြာ (ခြဲခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကုိ ခ်န္ထား၍မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကုိ ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ (ရွိကုန္၏)။ ထုိအခါ၌ ျပဳ ျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ပဌမမဂ္ ပဌမစ်ာန္
«ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိညစ်ာန္ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။ အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္သြား တတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာအက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။ »
ဒုကၡပဋိပဒါခိပၸါဘိညစ်ာန္
၃၃၉။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာ စေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါဒႏၶာဘိညစ်ာန္
၃၄၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာ စေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာအသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါခိပၸါဘိညစ်ာန္
၃၄၁။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္း သာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရား တို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ပဌမမဂ္ ဒုတိယစ်ာန္စသည္မ်ား
ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိညစ်ာန္စသည္
၃၄၂။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္း တို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကုိ ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ။ပ။
(၂) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ။ပ။
(၃) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ။ပ။
(၄) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုဒၶိကပဋိပဒါ ၿပီးၿပီ။
------
ရာဂစသည္တို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ {သုညတ}မဂ္
သုညတပဌမစ်ာန္
၃၄၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ လည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြား တတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ (ရာဂစသည္မွ ကင္း ဆိတ္သျဖင့္) သုညတမည္ေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိ မႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕ လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ ကုန္၏။
သုညတဒုတိယစ်ာန္စသည္
၃၄၄။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} , သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္း လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။ (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုညတၿပီးၿပီ။
------ရာဂစသည္တို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္း {သုညတ}လွ်င္ အရင္း {မူလ}ရွိေသာ အက်င့္ေလးပါးျဖင့္ ရေသာစ်ာန္
{သုညတမူလကပဋိပဒါ}
ပဌမစ်ာန္
ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိည သုညတစ်ာန္
၃၄၅။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေန ျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္ သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဒုကၡပဋိပဒါခိပၸါဘိည သုညတစ်ာန္
၃၄၆။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ ေသာ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္း တို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတ့အမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါဒႏၶာဘိည သုညတစ်ာန္
၃၄၇။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာ ပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေန ျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါခိပၸါဘိည သုညတစ်ာန္
၃၄၈။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ၊ ျဖစ္ျခင္းရွိ ကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္း တို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဒုတိယစ်ာန္ စသည္မ်ား
ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိညစ်ာန္စသည္
၃၄၉။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္း တို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳ စ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သ ျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၂) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္ သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၃) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၄) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂစသည္မွ ကင္းဆိတ္သျဖင့္) သုညတအမည္ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
သုညတမူလကပဋိပဒါ ၿပီးၿပီ။
------
ရာဂစေသာ ေတာင့္တျခင္းကင္းေသာ {အပၸဏိဟိတ}မဂ္အပၸဏိဟိတပဌမစ်ာန္
၃၅၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာ စေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရား တို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
အပၸဏိဟိတဒုတိယစ်ာန္စသည္မ်ား
၃၅၁။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိ ကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္ သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။ ({ရာဂ} ဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတ အမည္ရွိေသာပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
အပၸဏိဟိတမဂ္ ၿပီးၿပီ။
------ရာဂစေသာ ေတာင့္တမႈကင္းျခင္း {အပၸဏိဟိတ}လွ်င္ အရင္း {မူလ}ရွိေသာအက်င့္ေလးပါးျဖင့္ ရေသာစ်ာန္
{အပၸဏိဟိတမူလကပဋိပဒါ}
ပဌမစ်ာန္
ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိညအပၸဏိဟိတစ်ာန္
၃၅၂။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) {အပၸဏိဟိတ} အမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရား တို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဒုကၡပဋိပဒါခိပၸါဘိည အပၸဏိဟိတစ်ာန္
၃၅၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, ({ရာဂ} ဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) {အပၸဏိဟိတ} အမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါဒႏၶာဘိညအပၸဏိဟိတစ်ာန္
၃၅၄။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တ ျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရား တို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
သုခပဋိပဒါခိပၸါဘိညအပၸဏိဟိတစ်ာန္
၃၅၅။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္း ဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဒုတိယစ်ာန္စသည္မ်ား
ဒုကၡပဋိပဒါဒႏၶာဘိညစ်ာန္စသည္
၃၅၆။ အဘယ္တရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္ အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳ စ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၂) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၃) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ။ပ။
(၄) ခ်မ္းသာေသာ အက်င့္၊ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, (ရာဂဟူေသာ ေတာင့္တျခင္းစသည္မရွိသျဖင့္) အပၸဏိဟိတအမည္ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရား တို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
အပၸဏိဟိတ မူလကပဋိပဒါ ၿပီးၿပီ။
------
ႏွစ္ဆယ္ေသာနည္းမ်ား {၀ီသတိမဟာနယ}
၃၅၇။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ -
(၁) «ေလာကုတၱရံ စ်ာနံ ဘာေ၀တိ- ကို စာပိုဒ္ ၂၇၇-၃၅၆ တို႔၌ ေဟာၿပီး။»
(၂) ေလာကုတၱရာမဂ္ကို ပြါး၏။ပ။
(၃) ေလာကုတၱရာသတိပ႒ာန္ကို ပြါး၏။ပ။
(၄) ေလာကုတၱရာသမၼပၸဓာန္ကို ပြါး၏။ပ။
(၅) ေလာကုတၱရာဣဒၶိပါဒ္ကို ပြါး၏။ပ။
(၆) ေလာကုတၱရာဣေႁႏၵကို ပြါး၏။ပ။
(၇) ေလာကုတၱရာဗုိလ္ကို ပြါး၏။ပ။
(၈) ေလာကုတၱရာေဗာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။
(၉) ေလာကုတၱရာသစၥာကို ပြါး၏။ပ။
(၁၀) ေလာကုတၱရာသမထကို ပြါး၏။ပ။
(၁၁) ေလာကုတၱရာဓမၼကို ပြါး၏။ပ။
(၁၂) ေလာကုတၱရာခႏၶာ (ေလးပါး) ကို ပြါး၏။ပ။
(၁၃) ေလာကုတၱရာအာယတန (ႏွစ္ပါး) ကို ပြါး၏။ပ။
(၁၄) ေလာကုတၱရာဓာတ္ (ႏွစ္ပါး) ကို ပြါး၏။ပ။
(၁၅) ေလာကုတၱရာအာဟာရကို ပြါး၏။ပ။
(၁၆) ေလာကုတၱရာဖႆကို ပြါး၏။ပ။
(၁၇) ေလာကုတၱရာေ၀ဒနာကို ပြါး၏။ပ။
(၁၈) ေလာကုတၱရာသညာကို ပြါး၏။ပ။
(၁၉) ေလာကုတၱရာေစတနာကို ပြါး၏။
(၂၀) အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ, ၀ိစိကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငါွလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစိတ္ကုိ ပြါး၏။ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာအက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကုိ ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ႏွစ္ဆယ္ေသာနည္းမ်ား ၿပီးၿပီ။
------
အဓိပတိေလးပါးႏွင့္ စ်ာန္မ်ား
ပဌမစ်ာန္
၃၅၈။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, လိုလားမႈ အႀကီးအမွဴး{ဆႏၵာဓိပတိ}ရွိေသာ။ပ။
(၂) အားထုတ္မႈ အႀကီးအမွဴး {၀ီရိယာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၃) သိမႈ {စိတ္} အႀကီးအမွဴး {စိတၱာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၄) စိစစ္စံုစမ္းမႈ ပညာ အႀကီးအမွဴး {၀ီမံသာဓိပတိ} ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
ဒုတိယစ်ာန္စသည္
၃၅၉။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိကိစၦာစေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ကုိပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ လည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာေလာကုတၱရာစ်ာန္ကို ပြါး၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, လိုလားမႈ အႀကီးအမွဴး {ဆႏၵာဓိပတိ}ရွိေသာ။ပ။
(၂) အားထုတ္မႈ အႀကီးအမွဴး {၀ီရိယာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၃) သိမႈ {စိတ္} အႀကီးအမွဴး {စိတၱာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၄) စိစစ္စံုစမ္းမႈ ပညာ အႀကီးအမွဴး {၀ီမံသာဓိပတိ} ရွိေသာ ပဥၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဥၥမစ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
ေလာကုတၱရာမဂ္စသည္
၃၆၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ၊ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္တူေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္ေသာ၊ ၀ိစိ ကိစၦာစေသာအကုသုိလ္တရားတို႔ကုိ ပယ္ရွားျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပဌမဘံု (ေသာတာပန္အဆင့္) သို႔ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ္ေသာ, ေသျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ သြားတတ္ေသာ ေလာကုတၱရာမဂ္ကို ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာသတိပ႒ာန္ကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာသမၼပၸဓာန္ကို ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဣဒၶိပါဒ္ကို ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဣေႁႏၵကိုပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဗုိလ္ကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာ ေဗာဇၩင္ကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာသစၥာကုိပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာသမထကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဓမၼကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာ ခႏၶာ (ေလးပါး) ကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာအာယတန (ႏွစ္ပါး) ကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဓာတ္ (ႏွစ္ပါး) ကုိပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာအာဟာရကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာဖႆကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာ ေ၀ဒနာကို ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာသညာကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာေစတနာကုိ ပြါး၏။ပ။ ေလာကုတၱရာစိတ္ကုိ ပြါး၏၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။
(၁) ဆင္းရဲၿငဳိျငင္ေသာ အက်င့္၊ ႏုန္႔ေႏွးေသာ အသိဉာဏ္္ရွိေသာ, လိုလားမႈ အႀကီးအမွဴး {ဆႏၵာဓိပတိ}ရွိေသာ။ပ။
(၂) အားထုတ္မႈ အႀကီးအမွဴး {၀ီရိယာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၃) သိမႈ {စိတ္} အႀကီးအမွဴး {စိတၱာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။
(၄) စိစစ္စံုစမ္းမႈ ပညာ အႀကီးအမွဴး {၀ီမံသာဓိပတိ} ရွိေသာ။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမ စ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။
ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
အႀကီးအမွဴး {အဓိပတိ}စ်ာန္ ၿပီးၿပီ။
ပဌမမဂ္ ၿပီးၿပီ။